Την αναδιάρθρωση και ανακατασκευή της ιστοσελίδας του σχεδιάζει το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στοχεύοντας στην παροχή νέων, αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις - μέλη του.

Για το λόγο αυτό, από (σήμερα) 29 Φεβρουαρίου 2012, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις επικείμενες αλλαγές, ώστε η ανανεωμένη ιστοσελίδα να καταστεί χρήσιμη και λειτουργική, ανταποκρινόμενη καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών.

Στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην υφιστάμενη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – www.ebeh.gr - καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προτάσεις και παρατηρήσεις, σημειώνοντας τους τομείς για τους οποίους επιθυμεί αναλυτικότερη ενημέρωση πχ. Εκθέσεις, Προγράμματα Χρηματοδότησης, Επιχειρηματικές Αποστολές, Κλαδικά Ζητήματα, Ηλεκτρονική Ενημέρωση, Δράσεις του Επιμελητηρίου κλπ.

Καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης είναι η 27η Απριλίου 2012. Θ’ ακολουθήσει η επεξεργασία των προτάσεων και η αναδιάρθρωση της ιστοσελίδας.