Συνεδριάζει σήμερα η ομάδα των ειδικών της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών  Ανταλλαγής Ομολόγων (ISDA) προκειμένου  να αποφανθεί αν συντρέχει πιστωτικό  γεγονός σε σχέση με την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων (PSI) . Με δυο λόγια η ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα πληρωθούν τα ελληνικά CDS πριν από τη Δευτέρα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το πρακτορείο Dow Jones Newswires.

Πρακτικά η ISDA που έχει την εποπτεία της συγκεκριμένης επιτροπής θα πρέπει να συνυπολογίσει όλα τα δεδομένα της «ελληνικής ανταλλαγής χρέους» και να αποφασίσει εάν οι κάτοχοι ασφαλίστρων έναντι της ελληνικής χρεοκοπίας θα πρέπει να πληρωθούν!

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ISDA, κ. Robert Pickel αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ειδικοί της Ένωσης θα αποφασίσουν για το εάν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η πληρωμή των CDS για την Ελλάδα. Μια απόφαση από την επιτροπή της ISDA μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση των ασφαλίστρων κινδύνου, μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων για το πώς θα σωθεί η χώρα μας από τη χρεοκοπία. Από την έναρξη αυτών των συνομιλιών, οι αρχές είχαν αντιταχθεί στην ενεργοποίηση των CDS καθώς εκτιμούν πως αυτοί οι μηχανισμοί συχνά χρησιμοποιούνται για κερδοσκοπικούς σκοπούς, οδηγώντας στα ύψη το κόστος δανεισμού για τα κράτη της ευρωζώνης.

Εάν η επιτροπή αποφασίσει την ενεργοποίηση των ελληνικών CDS και η επακόλουθη διαδικασία διευθέτησης αποτιμήσει τα ελληνικά ομόλογα στα 26 σεντς του δολαρίου, η πληρωμή θα αφορά στο εναπομείναν ποσό των 74 σεντς της ονομαστική αξίας. Στην περίπτωση αυτή των 3,2 δισ. δολαρίων (καθαρό ποσό) των CDS για την Ελλάδα, θα πληρωθούν 2,368 δισ. δολάρια.

 Ωστόσο, το ποσό προϋποθέτει ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Το ακαθάριστο ποσό των ελληνικών CDS διαμορφώνεται στα 69,9 δισ. δολάρια, αλλά το ποσό αυτό αφορά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι επενδυτές είχαν μηδενική επιστροφή από τα ελληνικά ομόλογα και εάν δεν εκτελεστεί καμία πράξη ανταλλαγής, ένα απίθανο σενάριο.