Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου συστάθηκε ομάδα εργασίας, η οποία θα εξετάσει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.

 Έργο της ομάδας εργασίας είναι η μελέτη και η εξέταση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής τέτοιων δηλώσεων, με σκοπό αφενός την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και αφετέρου τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου των υποθέσεων αυτών.

Η εν λόγω ομάδα εργασίας αποτελείται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και εξωτερικούς φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς -Αιγαίου και Δωδεκανήσου και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θράκης.

Σήμερα οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς υποβάλλονται από τον ίδιο το κληρονόμο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του, με τη προσέλευσή του στην αρμόδια ΔΟΥ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Αντίγραφο διαθήκης

Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο

Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών περί μη δημοσίευσης νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσίευσης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής

Πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας, ή ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για την ηλικία του επικαρπωτή, ή φωτοτυπία ταυτότητας, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού

Έγγραφο νομιμοποίησης σε περίπτωση πληρεξουσίου

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης

Αποδεικτικά χρεών και βαρών της κληρονομιάς

 

in.gr