Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 02/03/2012 και ώρα 12:30μ.μ - ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης, Δημάρχου Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη - το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης.

Η συνεδρίαση θα γίνει, στα Χανιά, στο Δήμο Πλατανιά και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1. Ενημέρωση Προέδρου για Οικονομικά – Θεσμικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λήψη αποφάσεων
2. Κατάρτιση Απολογισμού τέλους χρήσης 2011 και προετοιμασία Προϋπολογισμού 2012.
3. Αποδοχή επιχορήγησης της ΠΕΔ Κρήτη από ΥΠ.ΕΣ..
4. Συζήτηση για την λήψη αποφάσεων για την συμμετοχής της ΠΕΔ Κρήτης στην σύσταση της ¨ΠΑΓΚΡΉΤΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.¨
5. Ορισμοί εκπροσώπων σε φορείς και επιτροπές