Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας της ευρωζώνης, από τον Οκτώβριο του 1997, σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2012 με 10,7% μονάδες, ενώ το αντίστοιχο του 2011 ήταν 10%, σύμφωνα με την Eurostat.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην κλίμακα της ανεργίας στην ευρωζώνη με 19,9%, ενώ στην πρώτη βρίσκεται η Ισπανία με 23,3% και την Τρίτη θέση μοιράζονται οι Πορτογαλία και Ιρλανδία με 14,8%.

Η στατιστική υπηρεσία υπολογίζει πως οι άνεργοι ανήλθαν στα 24,325 εκατομμύρια στην ΕΕ και 16,925 εκατομμύρια στην ευρωζώνη.

Η αύξηση του Ιανουαρίου έναντι του Δεκεμβρίου ήταν της τάξης των 185.000 ανέργων στην ευρωζώνη και 191.000 στην ΕΕ.