Στην παροχή διευκρινίσεων για τις θέσεις δημοσίων υπαλλήλων, στις οποίες προβλέπονται συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των 5.000 ευρώ, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από σχετική ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Ε. Βόζεμπεργκ.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζονται τα εξής:

«Το ύψος των συνολικών μικτών μηνιαίων αποδοχών των λειτουργών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ καθορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αφορά στη συγκεκριμένη θέση και όχι την, κατά περίπτωση, προσωπική επιλογή κάθε λειτουργού. Ειδικά για τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και Ε.Π ΤΕΙ που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και το ύψος των συνολικών μικτών μηνιαίων αποδοχών μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 ευρώ, επισημαίνεται ότι η υπέρβαση αυτή εξαρτάται από το ύψος της αμοιβής που λαμβάνουν από τα ερευνητικά αυτά προγράμματα».