Μετά την εκλογή του Παύλου Θωμόγλου ως εκπροσώπου των Μετόχων Μειοψηφίας, κατά την έκτακτη ειδική συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας της 14.2.2012, η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Η., όπως διαμορφώθηκε στη συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2012, έχει ως εξής:

- Ζερβός Αρθούρος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας του στις 15.12.2012.

- Θέος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.

- Αικατερινάρη Ουρανία, σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας της στις 29.06.2013.

- Αλεξάκης Παναγιώτης, σύμβουλος (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος της Μειοψηφίας). Λήξη θητείας του στις 17.12.2012.

- Αντωνίου Ηλίας, σύμβουλος (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος της ΟΚΕ). Λήξη θητείας του στις 29.6.2013.

- Βασιλογεώργης Χαρίλαος, σύμβουλος, (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.

- Βερνίκος Νικόλαος, σύμβουλος (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.

- Θεόκλητος Λεωνίδας, σύμβουλος (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.06.2013.

- Θωμόγλου Παύλος, σύμβουλος (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος της Μειοψηφίας). Λήξη θητείας του στις 17.12.2012.

- Καραβασίλης Ιωάννης, σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 2.3.2013.

- Μπουζούλας Ευάγγελος, σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 2.3.2013.