Καταρχήν, απέτυχαν οι προσπάθειες του φιλοτουρκικού μπλοκ να ενσωματώσει πρόνοια περί διασύνδεσης των τουρκικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο της Άγκυρας με την εφαρμογή της απαράδεκτης πρότασης Κανονισμού του 2004 για απευθείας εμπόριο των κατεχομένων με τα κράτη- μέλη της ΕΕ. Η σχετική πρόταση υπεβλήθη από σειρά, φιλικά προσκείμενων στην Τουρκία ευρωβουλευτών, αλλά απερρίφθη από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών.

Η υιοθετηθείσα έκθεση της Ολλανδής εισηγήτριας, μέλους του ΕΛΚ, Ρία Όμεν (Ria Oomen- Ruijten) διατηρεί, σε σχέση με τις εκθέσεις των περασμένων ετών, τις θετικές αναφορές για έναρξη απόσυρσης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και για διακοπή της ροής των εποίκων από την Τουρκία στα κατεχόμενα.

Επιπρόσθετα, στο υιοθετηθέν κείμενο, για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει πολιτική απόφαση, σύμφωνα με την οποία απευθείας εμπόριο από τα κατεχόμενα μπορεί να γίνει μόνο από το λιμάνι της Αμμοχώστου, με απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπό την τελωνειακή επίβλεψη της ΕΕ (δηλαδή με ένα νόμιμο τρόπο αποδεκτό από όλους) και κυρίως με ταυτόχρονη παράδοση της πόλης της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Νομικών και η Νομική Υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου είχαν ήδη απορρίψει τον Οκτώβριο του 2010, ως νομικά άκυρη, τη σχετική με το θέμα πρόταση Κανονισμού της Κομισιόν του 2004, που παρέκαμπτε την Κυπριακή Δημοκρατία και οδηγούσε σε ταϊβανοποίηση των κατεχομένων.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ακόμα την απογοήτευσή τους για τις τουρκικές δηλώσεις περί παγώματος των σχέσεών της με προεδρία της ΕΕ υπό την Κυπριακή Δημοκρατία και υπογραμμίζουν την αλληλεγγύη τους προς την τελευταία ως κράτος-μέλος της Ένωσης.

Επίσης, επιρρίπτουν την ευθύνη στην Τουρκία για την έλλειψη διαλόγου ΕΕ- NATO και καλούν την Άγκυρα να άρει το βέτο στη συνεργασία των δύο οργανισμών με συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σαν συνέπεια μιας τέτοια άρσης, η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να άρει το βέτο συμμετοχής τής Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.

Ακόμη, η Τουρκία καλείται να υπογράψει και να κυρώσει χωρίς καθυστέρηση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, κάτι που αφορά άμεσα την Κύπρο, ιδιαίτερα σε σχέση με τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Το κείμενο υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της κυπριακής ΑΟΖ, σύμφωνα ακριβώς με τη Σύμβαση.

Τέλος, η έκθεση εκφράζει δυσαρέσκειά για την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ- Τουρκίας έναντι όλων των κρατών- μελών και υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Η έκθεση αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής στις 29 Μαρτίου 2012.