Στην ιστορική πόλη Μάριμπορ της Σλοβενίας πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου η 4η Συνεδρίαση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «MEDEEA : Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές», το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό της Κέντρο με την συμμετοχή και δραστηριοποίηση 10 Δήμων της Κρήτης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα περιοχές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, με κοινό στόχο τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας και τη γνωστοποίηση και ευρεία εφαρμογή των καλύτερων Ευρωπαϊκών ενεργειακών πρακτικών που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικό επίπεδο.

Στην Συνεδρίαση αναλύθηκε η εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματος από τις συμμετέχουσες χώρες, δόθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής της κοινής μεθοδολογίας ενεργειακού ελέγχου και αποδοτικότητας, τονίστηκαν τα πλεονεκτήματα εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας για ντους Δήμους, προσδιορίστηκαν οι δυσκολίες υλοποίησης, έγινε ανταλλαγή εμπειριών και προγραμματίστηκαν οι επόμενες δραστηριότητες ανά χώρα καθώς και η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων σε Εθνικές και Διεθνείς Διοργανώσεις με θέμα τη διαχείριση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων.

Το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει οι Δήμοι της Κρήτης για την δράση αποτελεί δείγμα σωστής προσέγγισης, δεδομένου ότι για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ήδη προαπαιτείται το σχέδιο βιώσιμης ενεργειακής διαχείρισης σε επίπεδο Δήμου.