Τα Δημοτικά Σχολεία Βουκολιών και Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά επισκέφθηκε η Στρατιωτική Μουσική της V Μεραρχίας Κρητών έπειτα από εισήγηση του καθηγητή Μουσικής κ. Τσιμπούρη Ευτύχιου και πρόσκληση των παραπάνω σχολείων.

Σύσσωμη η Στρατιωτική Μουσική, υπό τη διεύθυνση του Διοικητή Στρατιωτικής Μουσικής, ταγματάρχη (ΜΣ) κ. Καποκάκη Χρήστου, αφού επέδειξε τα μουσικά όργανα που την απαρτίζουν, εκτέλεσε μουσικά κομμάτια από διαφορετικά είδη μουσικής, βρίσκοντας μεγάλη ανταπόκριση από τους μικρούς μαθητές.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων Βουκολιών και Μάλεμε και ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστούν θερμά το Διοικητή της V Μεραρχίας Κρητών Ταξίαρχο κ. Στρατιδάκη Γεώργιο για τη διάθεση της Στρατιωτική Μουσικής, συνεισφέροντας έτσι στην καλύτερη γνωριμία των παιδιών με τη μουσική.

(φώτο αρχείου)