Η επιστροφή της Ιρλανδίας στις αγορές για την κάλυψη των αναγκών της το 2013 είναι αβέβαιη υποστηρίζει το ΔΝΤ στην τελευταία μέχρι σήμερα, πέμπτη έκθεση αξιολόγησης. Επισημαίνει ότι η οικονομία της Ιρλανδίας μπορεί να επηρεαστεί από το εξωτερικό περιβάλλον όπως και ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δουβλίνου και όπως δημοσιεύει το ιn.gr, η χώρα θα δοκίμαζε να βγει στις αγορές στο τέλος αυτού του χρόνου και πλήρως από το 2013 όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Το Ταμείο στην έκθεσή του προτρέπει την Ευρώπη να συνεχίσει τη βοήθεια προς το Δουβλίνο για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τις τράπεζες. Εξηγεί ακόμη ότι η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη έχει αρνητικό αντίκτυπο στην προσπάθεια της Ιρλανδίας να ξεπεράσει την κρίση στη δική της οικονομία να βγει στις αγορές.

Επισημαίνει δε το Ταμείο ότι η κυβέρνηση της χώρας είναι αποφασισμένη να πιάσει τους στόχους του προγράμματος που συνοδεύει τη βοήθεια των 85 δισεκατομμυρίων. Ωστόσο η μειωμένη ζήτηση για τις εξαγωγές και η ύφεση στο εσωτερικό δυσχεραίνουν την προσπάθεια για ισχυρή ανάκαμψη.

Για το 2012 το ΑΕΠ της Ιρλανδίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,5% έναντι αύξησης 0,9% το 2011. Καλύτερα αποτελέσματα αναμένονται για το 2013 όταν το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2%. Την ίδια χρονιά το χρέος θα είναι 118% του ΑΕΠ ένα ποσοστό που μπορεί να αυξηθεί αν η οικονομία πιεστεί από το εξωτερικό περιβάλλον.

«Η Ιρλανδία πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από την αποδυναμωμένη εξωτερική ανάπτυξη» και τις πιο δύσκολες συνθήκες για τις τράπεζες όπως επίσης και την κρίση στην Ευρωζώνη, προειδοποιεί το ΔΝΤ και σημειώνει ότι το κλείσιμο της ψαλίδας των ιρλανδικών σπρεντ «μπορεί να είναι εύθραυστο».

Παραταύτα, το ΔΝΤ «παραμένει ικανοποιημένο» από τις ενέργειες της κυβέρνησης στην Ιρλανδία «στην κατεύθυνση ανάταξης της οικονομίας, η οποία θα αποφύγει την ύφεση παρά τα προβλήματα στην Ευρωζώνη». Προτεραιότητα για το Ταμείο είναι η συρρίκνωση της ανεργίας το οποίο προς το παρόν βρίσκεται πάνω από το 14%.

Η Ιρλανδία κατάφερε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα από 30% του ΑΕΠ στα τέλη του 2010 (το τεράστιο ποσοστό οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση ενέγραψε τη διάσωση των τραπεζών της χώρας) κοντά στο 10%. Το ΔΝΤ εκτιμά ακόμη ότι περί το 2015 το Δουβλίνο, χωρίς ανάσχεση της προσπάθειας, μπορεί να περιορίσει στο 3%.