ΣE νέο έλεγχο, αυτή τη φορά από την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος, υποβάλλεται αυτή την περίοδο το χαρτοφυλάκιο δανείων των ελληνικών τραπεζών και κυρίως εκείνα που για διάφορους λόγους εξαιρέθηκαν από την αξιολόγηση της BlackRock.

Τραπεζικά στελέχη σύμφωνα με δημοσίευμα στην "Εξπρές",  κάνουν λόγο για τη «δεύτερη φάση» της διαγνωστικής μελέτης των τραπεζικών χαρτοφυλακίων και τοποθετούν το ύψους των υπό εξέταση, από την ΤτΕ, δανείων στα 60 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, πρόκειται για δάνεια που έχουν χορηγήσει οι ελληνικοί όμιλοι από τις θυγατρικές τους εκτός Ελλάδας.

Το τελευταίο, κρίσιμο μέρος θα κλείσει με τον ορισμό από την κεντρική τράπεζα των προβλέψεων –και των κεφαλαίων– που θα πρέπει να διατηρεί κάθε τράπεζα εν όψει πιθανών επισφαλειών, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.

Η BlackRock ολοκλήρωσε πριν από περίπου έναν μήνα την αξιολόγηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, ενώ δάνεια ύψους 60 δισ. ευρώ που έχουν δοθεί στο εξωτερικό ελέγχονται από την ΤτΕ. Στην αξιολόγηση της BlackRock περιελήφθησαν πάντως δάνεια που έχουν δώσει υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, που δεν έχουν δηλαδή τη μορφή θυγατρικής, καθώς και δάνεια προς off shores εταιρίες όπου ως «ιδιοκτήτης» φέρεται Έλληνας και έχουν δοθεί από ελληνικές τράπεζες.

Στην παρούσα φάση βρίσκονται στο μικροσκόπιο τα δάνεια τα οποία θα «προσθέσουν» στις αναγκαίες προβλέψεις των τραπεζών ποσά που ακόμη δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν, αφού τα δάνεια εξωτερικού αφορούν διαφορετικές οικονομίες, με διαφορετική μακροοικονομική κατάσταση και δεδομένα.

Το κρισιμότερο κομμάτι της διαγνωστικής μελέτης είναι ο καθορισμός από την κεντρική τράπεζα του μεγέθους κάθε ομίλου, δηλαδή των προβλέψεων που πρέπει να διατηρεί. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα προκύψουν θα επιμεριστούν σε ορίζοντα τριετίας, με επίπτωση που θα εξαρτηθεί επίσης από τη λογιστική και φορολογική αποτύπωση.

H εντατική επεξεργασία που γίνεται από τα στελέχη της ΤτΕ, με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαρτίου, θα καταλήξει σε ένα ύψος προβλέψεων από το οποίο θα αφαιρεθούν οι υφιστάμενες προβλέψεις καθώς και η εκτιμώμενη κερδοφορία της επόμενης τριετίας, όπως θα προκύψει από τα business plans. Οι μεγάλες τράπεζες έχουν σωρευμένες προβλέψεις για επισφάλειες άνω των 12 δισ. ευρώ, ενώ την τελευταία τριετία τα προ προβλέψεων κέρδη που είχαν προσέγγισαν τα 15 δισ. ευρώ.

Τα επιχειρηματικά σχέδια τριετίας βρίσκονται στο στάδιο της αποτίμησης, καθώς έχουν υποβληθεί από ορισμένες τράπεζες, ενώ ζητήθηκε η βελτίωσή τους από άλλες προκειμένου να κριθούν «πειστικά» από την κεντρική τράπεζα και την εξειδικευμένη εταιρία Bain & Co που τη συνδράμει. Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν ανά πιστωτικό ίδρυμα, συμβάλλοντας στη διαφάνεια της αγοράς, ενώ σύμφωνα με το νέο μνημόνιο στα τέλη Μαρτίου θα υπάρχει το τελικό μέγεθος για τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα περιλαμβάνει και το PSI Plus.

Αλλάζει ο ελληνικός τραπεζικός χάρτης

Την ίδια στιγμή εξαιρετικά πιθανή είναι η αλλαγή των μετοχικών ισορροπιών στις ελληνικές τράπεζες εξαιτίας της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης. Καθοριστικό ρόλο στις μετοχικές ανακατατάξεις θα παίξει το ελληνικό Δημόσιο, καθώς η τρόικα απέκλεισε μέσω της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης την περίπτωση κρατικοποίησης του πιστωτικού συστήματος.

Έτσι οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών που θα λάβει το ΤΧΣ στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης θα πρέπει να διατεθούν αμέσως μόλις λήξει η περίοδος διακράτησής τους (τα πέντε χρόνια για τις κοινές με δικαίωμα αναστολής της ψήφου, τα δύο χρόνια για τις κοινές ονομαστικές αν οι τράπεζες δεν συγκεντρώσουν το 10% των κεφαλαίων που χρειάζονται με ίδια μέσα). Ο πρόσφατος νόμος ρυθμίζει ρητά ότι οι μετοχές αυτές δεν μπορεί να διακρατηθούν σε άλλο φορέα του Δημοσίου πέραν του αρχικού χρονοδιαγράμματος και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναζητηθεί τρόπος διάθεσης και αξιοποίησής τους.

Τραπεζικοί παράγοντες δεν αποκλείουν κατά την διάθεση των πακέτων μετοχών που θα κατέχει το ΤΧΣ, οι βασικοί μέτοχοι να μην είναι σε θέση να επαναγοράσουν τις μετοχές τους και να υπάρξουν έτσι σημαντικές μετοχικές ανακατατάξεις.