Με κατεδάφιση απειλείται το οστεοφυλάκιο του Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου.

Το οστεοφυλάκιο ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα όμως με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, εξαιτίας της ελλιπούς συντήρησης του, κινδυνεύει να κριθεί κατεδαφιστέο.

Για τον λόγω αυτό το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ζητάει με σχετικό έγγραφο του την παραχώρηση της χρήσης του.

Το θέμα του οστεοφυλακίου τέθηκε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, την Δευτέρα, από στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου το οποίο και ενημερώθηκε αρχικά.

Αν τελικά γίνει η παραχώρηση, η συντήρηση και η λειτουργία του οστεοφυλακίου, θα γίνεται αποκλειστικά από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με δική του δαπάνη και ευθύνη.