Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (ΙΕΤ), διοργανώνουν το 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Διάχυσης Αποτελεσμάτων της Επιστημονικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤ, στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με Διευθυντή τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, είναι ένα πρωτοπόρο εργαστήριο με ποικίλη δράση, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, προγραμματισμού επενδύσεων, καθώς και την ανάπτυξη υποδομής σε μελέτες χρηματιστηριακών αποφάσεων, βιωσιμότητας επιχειρήσεων, οικονομοτεχνικές μελέτες και γενικά μελέτες διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου (ΙΕΤ) είναι ένα ινστιτούτο συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Ελλάδα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί μία καινοτόμο πρωτοβουλία, η οποία έχει σαν στόχο την κάλυψη των αναγκών συμπληρωματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των δημοσιογράφων και των υπόλοιπων επαγγελματιών στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με έμφαση στον Τύπο της Περιφέρειας. Συνεργάζεται με ομοειδή ιδρύματα του εξωτερικού και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στόχος του πανελλήνιου αυτού συνεδρίου είναι η προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας, η διακίνηση ερευνητών, η διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας, των ιδεών και των αποτελεσμάτων, καθώς και η δημιουργία δεσμών με επιστήμονες από όλη την Ελλάδα. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διερεύνηση δημιουργίας συνεργασιών σε σημαντικά θέματα έρευνας, συνδέοντας το διαφοροποιημένο προϊόν, απότοκο έρευνας και καινοτομίας, με την παραγωγή.

Ένα από τα βασικότερα κανάλια μεταφοράς των γνώσεων και των εμπειριών είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με σωστές πρακτικές και οργάνωση, διαθέτουν την εξωστρέφεια που απαιτείται για τη μεταβίβαση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας ώστε να γίνει αποτελεσματική χρήση της γνώσης για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών.
Η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι στις 30 Απριλίου 2012.

Οι εργασίες μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην κα Αγγελική Λιαδάκη, στο email: [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Υπόψη: κας Αγγελικής Λιαδάκη
Πολυτεχνειούπολη
73100 Κουνουπιδιανά, Χανιά