Αποφάσεις για την συνεργασία του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης με άλλους φορείς ελήφθησαν στην διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του ΔΣ του Οργανισμού.

Μεταξύ άλλων, με εισήγηση του Γενικού Διευθυντού του οργανισμού Γιάννη Μπατζέλη, εγκρίθηκε η λογιστική τακτοποίηση όλων των οφειλών του Δήμου Αποκορώνου μετά από συνεργασία των δυο φορέων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίλυση του ζητήματος των οφειλών (κυρίως του παλιού Δήμου Γεωργιουπόλεως) γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά στη συνεργασία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και του Δήμου Αποκορώνου.

Εγκρίθηκαν επίσης θέματα συνεργασίας Ο.Α.ΔΥ.Κ. και ΔΕΥΑΒΑ (παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση φωτοβολταικού σταθμού, υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για σύνταξη μελέτης συντήρησης βελτίωσης Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων).

Εγκρίθηκε η συνέχιση της συνεργασίας για παροχή υπηρεσιών τεχνικών θεμάτων από τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. προς το Δήμο Ανωγείων, με την επισήμανση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Καρούντζου ότι ο Δήμος Ανωγείων πρέπει να ρυθμίσει τελικά τις οφειλές του προς τον οργανισμό.

Αποφασίστηκε επίσης στα πλαίσια της καλής συνεργασίας ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. να οργανώσει συνάντηση με τις ΔΕΥΑ που συνεργάζεται, για αποφυγή εκπόνησης μελετών με το ίδιο θέμα από ομοειδείς οργανισμούς.