Πουλιά που είχαν τραυματιστεί επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι υπεύθυνοι του φορέα Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου απελευθέρωσαν τα πουλιά, τα οποία είχαν περιθάλψει στη Θεσσαλονίκη στη «Δράση Για Την Άγρια Ζωή».thrakinet