Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού που απασχολείται στους ΟΤΑ, ζητά η ΠΟΕ-ΟΤΑ με επιστολή της προς τους υπουργό Εσωτερικών, αναπληρωτή υπ. Οικονομικών και υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως επισημαίνεται, με την ΚΥΑ αποκλείονται από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μια σειρά ειδικότητες εργαζομένων στους ΟΤΑ (εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι, υγειονομικό προσωπικό, δημοτική αστυνομία, νυχτοφύλακες, καθαρίστριες/στες, εργάτες και τεχνικές που απασχολούνται στους βιολογικούς καθαρισμούς κ.α.)

«Αυτό» όπως αναφέρεται δημιουργεί άνιση και άδικη μεταχείριση των εργαζομένων στους ΟΤΑ α' βαθμού που ανήκουν κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. και οι οποίοι είδαν ήδη με το Ν.4024/2011 τις αποδοχές τους να περικόπτονται κατά 50%». Και καταλήγει η ανακοίνωση: «Η άμεση παρέμβασή σας θα αποτρέψει ένταση και κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».