Με επιτόκιο που υποχώρησε στο 0,0516%, σε σχέση με 0,22% πριν από τρεις μήνες, ολοκληρώθηκε η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων του EFSF για άντληση 3,44 δισ. ευρώ.

Η κάλυψη της δημοπρασίας ήταν ισχυρή, στις 2 φορές, αν και χαμηλότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία στις 13 Δεκεμβρίου (3,2 φορές).

O EFSF εκδίδει χρεόγραφα για τη χρηματοδότηση των πακέτων στήριξης Ιρλανδίας και Πορτογαλίας. Στην προηγούμενη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων το Δεκέμβριο (που ήταν και η πρώτη), ο μηχανισμός είχε αντλήσει 1,971 δισ. ευρώ.