Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την Τετάρτη εγκύκλιο σχετικά με την καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για το 2012, σύμφωνα με την οποία τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά του ΕΚΑΣ παραμένουν στα επίπεδα του 2011.

Ο έλεγχος περί πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος, για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30η Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής.

Τα ποσά του ΕΚΑΣ ανέρχονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι 7.715,65 ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ύψους 230 ευρώ το μήνα.

β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ, καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος σύμφωνα με τα παρακάτω:

* Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ - 172,50.

* Από 8.018,27 ευρώ μέχρι 8.219,93 ευρώ - 115.

* Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ - 57,50.

Επίσης χορηγείται ποσό ΕΚΑΣ 30 ευρώ εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα εξής κριτήρια:

• Ποσό εισοδήματος από 8.472,10 μέχρι 9.200 ευρώ.

• Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ.

• Συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.500 ευρώ.