Την ανάθεση ενός σημαντικού έργου για την Ιεράπετρα υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης. Εκ μέρους της εργολήπτριας εταιρείας υπέγραψε ο κ. Κωνσταντίνος Μανιδάκης.
Πρόκειται για το έργο του προγράμματος της πράσινης ανάπτυξης για τη βελτίωση του αγροτικού δικτύου των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου Ιεράπετρας.

Το έργο έχει προυπολογισμό 1.357.000 ευρώ και αφορά τη βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων του Δήμου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν κατασκευή οδοστρωσίας, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις και θα γίνουν σε τμήματα μήκους 11.700 μέτρων που σήμερα είναι χωμάτινα.

“Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που βελτιώσει βασικές υποδομές στην περιφέρεια του δήμου και βοηθά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων στα χωριά μας και στην αναπτυξιακή προοπτική τους. Το έργο αφορά παρεμβάσεις στα τοπικά διαμερίσματα Ανατολής, Μύθων, Μουρνιών, Μύρτους, Γδοχίων, Μεσελέρων, Μακρυλιάς και Καλαμαύκας”, σημείωσε ο δήμαρχος.