Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων, οργανώνει την Παρασκευή 9/3/2012 για τους εκπαιδευόμενους του σχολείου, παρουσίαση της διαδικασίας παραγωγής ιστορικής γνώσης με αφετηρία τα υλικά κατάλοιπα της αρχαιότητας. Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο υπάλληλος του Τμήματος Παιδείας, Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ναπολέων Ξιφαράς.

Στόχος του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Παιδείας, κα. Χρυσούλα Χατζηδάκη, είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με κάθε πρόσφορο μέσο, τόσο κατά την προσχολική και σχολική ηλικία, όσο και μετά την ενηλικίωση των πολιτών, με τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η δημοτική αρχή των Χανίων επιδιώκει και αξιοποιεί δυνατότητες συνεργασίας με όλους τους συναρμόδιους φορείς.