Έως τις 15 Μαΐου θα έχουν οι παραγωγοί τη δυνατότητα υποβολής της ετήσιας Δήλωσης Ενιαίας Καλλιέργειας / Εκτροφής, σύμφωνα με σχετική κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται νέες τιμές αλλά και οι τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα.

Πρόκειται για την ΚΥΑ 235/23719/28.2.2012 των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 500/Β/29 – 2- 201, σύμφωνα με την οποία η καταβολή ασφαλίστρου αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεων.

Το ασφάλιστρο υπολογίζεται επί της ασφαλιζόμενης αξίας που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων επί τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας είναι επίσης απαραίτητο δικαιολογητικό για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.

Στη φετινή απόφαση ίδιο παραμένει το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., για τη φυτική παραγωγή στο 4%, για τη ζωική παραγωγή στο 0,75% και για τη φυτική παραγωγή που παράγεται στο σύνολο της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» (θερμοκήπια) στο 0,5%.

Κάποιες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται, ωστόσο, στις ασφαλιστικές εισφορές ανά προϊόν, σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Για παράδειγμα, η εισφορά για τα μήλα εκτοξεύεται φέτος στα 67,2 ευρώ το στρέμμα από 42 ευρώ το στρέμμα πέρυσι, ενώ μειώνεται στα 43 ευρώ το στρέμμα η εισφορά για τα βιομηχανικά ροδάκινα α’ ποιότητας σε σχέση με τα 49 ευρώ πέρυσι.

Στις εκτατικές καλλιέργειες, σε πρώτη ανάγνωση, οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι, στα 7,8 ευρώ το στρέμμα για τα τεύτλα, από 1,1 μέχρι 2,2 ευρώ για το σιτάρι ανάλογα με τον νομό, από 4,6 μέχρι και 6,2 ευρώ το στρέμμα για το καλαμπόκι, με τον νομό Σερρών να έχει την πιο υψηλή εισφορά και, τέλος η βιομηχανική ντομάτα στα 18,2 με 25,2 ευρώ ανά στρέμμα.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ΚΥΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ