Σε 5,7 δισ. ευρώ ανήλθαν στο 12μηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο 12μηνο τα υπουργεία είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 588,9 εκατ. ευρώ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση όφειλε 817,8 εκατ. ευρώ, τα νοσοκομεία είχαν υποχρεώσεις ύψους 1,28 δισ. ευρώ, τα ασφαλιστικά ταμεία όφειλαν 2,82 δισ. ευρώ, ενώ 219 εκατ. ευρώ ήταν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Από το σύνολο των 885 φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στοιχεία απέστειλαν 822 και συγκεκριμένα 276 Νομικά Πρόσωπα πλην ΔΕΚΟ, 14 ΔΕΚΟ, 338 ΟΤΑ, 18 Δημοτικές Επιχειρήσεις, 134 Νοσοκομεία και 42 Ασφαλιστικά Ταμεία.