Την απόφασή της να κάνει και πάλι δεκτά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και όσα έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ως εγγύηση (collateral) - εξασφάλιση σε πράξεις αναχρηματοδότησης τραπεζών, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) την Πέμπτη.

Η κεντρική ευρωτράπεζα προχώρησε στην κίνηση αυτή αφού έλαβε 35 δισ. ευρώ από την Ελλάδα με τη μορφή δανείων από το EFSF.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «η ΕΚΤ θα ξαναρχίσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα και τα ενεργητικά με αναδοχή της ελληνικής κυβέρνησης ως εγγύηση στους μηχανισμούς πιστώσεων».

Η ΕΚΤ είχε σταματήσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας σε «επιλεκτική χρεοκοπία» (selective default), εξαιτίας της έναρξης του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI).

Επέτρεψε ωστόσο στις τράπεζες της ευρωζώνης να χρησιμοποιούν τα ελληνικά ομόλογα προκειμένου να εξασφαλίζουν κεφάλαια από τις επιμέρους κεντρικές τράπεζες, υπό τον Έκτακτο Μηχανισμό Στήριξης (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος.