Οι συνολικές αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας εντολής στο δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, είναι χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που ελάμβαναν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς.

Αυτό επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με αφορμή δημοσιεύματα, αναφορικά με τις αμοιβές των έμμισθων δικηγόρων, οι οποίες αυξάνονται σε βάθος χρόνου κατά 10%-15%, αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 2011.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίστηκαν με τη 2/17132/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ 498 Β΄/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως όριζε εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου για το ενιαίο μισθολόγιο.

«Με βάση την ανωτέρω Κ.Υ.Α., προκύπτει ότι ο βασικός μισθός των δικηγόρων με πάγια εντολή, είναι μεν αυξημένος, όπως αντίστοιχα αυξημένος είναι και για τους δημοσίους υπαλλήλους, με το ενιαίο μισθολόγιο» σημειώνει η ανακοίνωση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «οι συνολικές αποδοχές τους είναι χαμηλότερες, σε σχέση με εκείνες που ελάμβαναν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς».