Απαντώντας στην Ερώτηση της Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ, κ. Σκραφνάκη Μαρίας, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της καταβολής εικονικών συντάξεων, ο Υπουργός Εργασίας, κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, αναφέρει τα εξής:

«Η Διοίκηση του Ιδρύματος εφαρμόζει πλέον το μέτρο της ετήσιας απογραφής των συνταξιούχων, με την υποχρέωση της παρουσίας τους στα πιστωτικά ιδρύματα και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, με σκοπό να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αχρεώστητης καταβολής συνταξιοδοτικών παροχών.

Για τον ίδιο λόγο αντλούνται και διασταυρώνονται πληροφορίες τόσο από το αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σχετικά με τις δηλώσεις που αφορούν θανάτους συνταξιούχων, όσο και από τις αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις, όπου κατατίθενται τα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας μετά το θάνατο.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Νοεμβρίου 2011 διακόπηκε η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων οι οποίοι δεν απογράφηκαν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.
Προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου ευρύτερα, η Διοίκηση έχει αναθέσει στους Διευθυντές των κατά τόπο αρμόδιων υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την αρμοδιότητα της κατάθεσης μηνυτήριων αναφορών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών κατά των προσώπων που εισέπραξαν παρανόμως συντάξεις θανόντων συνταξιούχων, δηλαδή κατά των συνδικαιούχων κοινού λογαριασμού των συνταξιούχων ή κατά των κληρονόμων οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει δήλωση αποποίησης κληρονομιάς, στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό