Βαθύτερη περιδίνηση της ελληνικής οικονομίας στην κρίση δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με τη συρρίκνωση του ΑΕΠ να φτάνει το 7,5% στο τέταρτο τρίμηνο σε ετήσια βάση, διαμορφώνοντας έτσι την ύφεση στο 6,95% για ολόκληρο το έτος.

Στο τέταρτο τρίμηνο καταγράφεται καθίζηση στη συνολική καταναλωτική δαπάνη, μείωση 6,1% των εξαγωγών αλλά και του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, η οποία εν μέρει αντιστάθμισε τη μείωση του ΑΕΠ.

Στην πρώτη της εκτίμηση, στα μέσα Φεβρουαρίου, η ΕΛΣΤΑΤ τοποθετούσε τη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας στο 7% στο τέταρτο τρίμηνο.

Βάσει των μη εποχικά διορθωμένων στοιχείων που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 7,9%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών συρρικνώθηκαν κατά 6,1% -με τις εξαγωγές αγαθών να υποχωρούν κατά 10,7% και τις εξαγωγές υπηρεσιών κατά 1,3%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 14,2%, με μείωση 13,5% για τα αγαθά και 16,4% για τις υπηρεσίες.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 31,8%, αντισταθμίζοντας έτσι εν μέρει τη μείωση του ΑΕΠ.

 

in.gr