Απαντώντας στην Ερώτηση της Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ, κ. Σκραφνάκη Μαρίας, σχετικά με την παράνομη διακίνηση και την εξυγίανση της αγοράς καυσίμων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Παντελής Οικονόμου, απαντάει τα εξής:

«Όσον αφορά την παράνομη διακίνηση των καυσίμων, και σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η Τελωνειακή Υπηρεσία πραγματοποιεί ελέγχους σε τριμηνιαία βάση, όπου δίνεται έμφαση και προτεραιότητα σε ελέγχους διακίνησης, κατοχής και διάθεσης πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και ναυτιλίας. Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται σε όλη τη χώρα από τα κατά τόπους αρμόδια τελωνεία και σας γνωρίζουμε ότι βεβαιώθηκαν πρόστιμα από κάθε είδος παράβασης ενεργειακών προϊόντων το 2011 τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 407.171.126 ευρώ.

Επιπρόσθετα, έχουν συσταθεί στην περιοχή Προμαχώνα και στους οδικούς άξονες εισόδου-εξόδου από/προς τη χώρα, μικτά κλιμάκια τα οποία διενεργούν ελέγχους στα ενδοκοινοτικά σύνορα της χώρας αλλά και στο εσωτερικό με σκοπό την εξυγίανση της αγοράς και διακίνησης καυσίμων.

Η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των καυσίμων αποτελεί για το ΣΔΟΕ στόχο πρώτης προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση, προληπτικοί και προσωρινοί έλεγχοι, που καλύπτουν όλο το κύκλωμα των ενεργειακών προϊόντων (παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία, διάθεση και χρήση στην κατανάλωση).

Για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τον έγκαιρο εντοπισμό των νοθευμένων καυσίμων, η αρμόδια υπηρεσία πέρα από τη χρήση ειδικών tests ανίχνευσης, προμηθεύτηκε ειδικές αυτοκινούμενες μονάδες (Van) για άμεση χημική ανάλυση των καυσίμων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη από το 2006 στους σχετικούς ελέγχους.

Στις 15-9-2011 διατέθηκαν για χρήση στην Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής 2 μεταλλικά αντιλαθρεμπορικά πλοία με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό τους, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, στον τομέα των θαλασσίων ελέγχων και την καταστολή της παράνομης διακίνησης καυσίμων ναυτιλίας.

Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 31-12-2011, στον τομέα των ενεργειακών προϊόντων, πραγματοποιήθηκαν 5.198 έλεγχοι, βράθηκαν 656 παραβάτες και βεβαιώθηκαν 10.008 φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

Οι έλεγχοι στα ενεργειακά προϊόντα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην εξάρθρωση κυκλωμάτων λαθρεμπορίας καυσίμων και στην καταπολέμηση φαινομένων αισχροκέρδειας, για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, την ομαλή λειτουργία της αγοράς καυσίμων και την προστασία των καταναλωτών.»