Στην υποβάθμιση της Ελλάδας σε «περιορισμένη χρεοκοπία» (restricted default) από C προχώρησε ο Οίκος Αξιολόγησης Fitch, όπως άλλωστε είχε προειδοποιήσει ότι θα έπρατε μόλις ξεκινούσε το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI).