Ξεκίνησε σήμερα στο Δημαρχείο Ηρακλείου η δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Σύμφωνο των Δημάρχων όπου συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου από τις 27 Απριλίου του 2011 .

Η συνάντηση έγινε με την συμμετοχή των αρμόδιων αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου και φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των φορέων της τοπικής κοινωνίας για το Σύμφωνο των Δημάρχων και για την υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας μέχρι τα τέλη Απριλίου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (δημοτικά κτίρια, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικός φωτισμός-δρόμοι, πάρκα, πλατείες), την αύξηση της χρησιμοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Α.Π.Ε (ηλιακή και αιολική ενέργεια) κατά 20% μέχρι το 2020 και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 μέσα από μια σειρά ενεργειών αλλά και την συνεχή αναβάθμιση των χώρων του πρασίνου που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια .

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενοι άξονες του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ τα δημοτικά κτίρια-σχολεία-αθλητικές εγκαταστάσεις, το πράσινο-αναπλάσεις-δημοτικό φωτισμό, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την ύδρευση και διαχείριση των λυμάτων, τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών .

Τέλος κατέστη σαφές ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους αφού πρώτα ενημερωθούν για το κείμενο της διαβούλευσης (που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δήμου) μέχρι το τέλος του μήνα σε ειδικό link της ιστοσελίδας του Δήμου Ηρακλείου όπου θα υπάρχουν στοιχεία για το Σύμφωνο των Δημάρχων.