Στην πώληση των θυγατρικών της εταιρειών για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών προχωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ, θυγατρική του ΟΣΕ που διαχειρίζεται τα ακίνητα του Οργανισμού, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων του Ομίλου.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός αφορά την πώληση 100% των μετοχών των τριών θυγατρικών της εταιρείας, Φωτοβολταϊκά Λάρισας ΑΕ, Φωτοβολταϊκά Αττικής και Βοιωτίας ΑΕ και Φωτοβολταϊκά Καρδίτσας ΑΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η Απριλίου, ενώ η παραλαβή των τευχών των προκηρύξεων διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την περασμένη Πέμπτη.