Νικήτρια στήλη: 15 - 19 - 23 - 42 - 43 ΤΖΟΚΕΡ: 6

Σύνολο στηλών: 6.674.106

Κατηγορίες επιτυχιών              Διανεμόμενα           Επιτυχίες              Κέρδη ανά επιτυχία
5 + 1                                       4.013.876,78                         ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5                                                295.329,19                  2                           147.664,59
4 + 1                                                                            76                               2.500,00
4                                                                                862                                    50,00
3 + 1                                                                       1.882                                    50,00
3                                                                            39.046                                     2,00
2 + 1                                                                      24.716                                     2,00
1 + 1                                                                     116.695                                    1,50

ΠΡΟΤΟ


Ο αριθμός που κληρώθηκε: 3730182

Σύνολο στηλών: 703.083

Κατηγ.επιτυχ.                        Διανεμόμενα          Αριθμοί               Επιτυχίες           Κέρδη ανά επιτυχία
1                                            950.000,00            3730182                       ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
2                                                               373018X Ή X730182            1                       25.000,00
3                                                               37301XX Ή XX30182           4                         2.500,00
4                                                               3730XXX Ή XXX0182          81                            250,00
5                                                              373XXXX Ή XXXX182      1.175                            25,00
6                                                              37XXXXX Ή XXXXX82    12.361                             2,00