Με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού εγκρίθηκε η κήρυξη και οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου, τμήματος της πόλης του Ηρακλείου.

Η κήρυξη αφορά στο τμήμα της πόλης που ευρίσκεται εντός των τειχών, συμπεριλαμβανομένης της τάφρου και της ζώνης των εξωτερικών προμαχώνων.

Η απόφαση αυτή, ουσιαστικά αποτελεί επικαιροποίηση της απόφασης του 1965 με την οποία είχε ανακηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος ο ….Δήμος Ηρακλείου.

Καθώς όμως τα σημερινά όρια του Δήμου δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα όρια που είχε ο Δήμος υ Ηρακλείου το 1965, υπήρχε απόλυτη ανάγκη και επικαιροποιηθεί η απόφαση καθορίζοντας με σαφήνεια τα όρια του αρχαιολογικού χώρου στην εντός των τειχών πόλη.

Παράλληλα με την απόφαση η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου εναρμονίζεται με τους ισχύοντες αρχαιολογικούς Νόμους, ενώ καθορίζεται ότι εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου θα ασκείται αρχαιολογικός-ανασκαφικός έλεγχος, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών για πάσης φύσεως δημόσια, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά έργα.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού