Μείωση 5% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο 2012. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ιανουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 5%, έναντι μείωσης 4,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2011, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 6,1%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε η αύξηση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 6,3%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: δερμάτων και ειδών υπόδησης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,5%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,3%.