Το Δ.Σ. της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. συγκαλεί τα μέλη της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας (στη συνοικία Καστέλι της παλιάς πόλης των Χανίων, επί της πλατείας Αγ. Τίτου, στο τέρμα της οδού Αγ. Μάρκου) την Τετάρτη στις 17:30.

Σε περίπτωση που δε θα υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Θέματα της Συνέλευσης:

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου (Μάιος 2011 - Μάρτιος 2012).
Οικονομικός Απολογισμός 2011-2012.
Οικονομικός Προϋπολογισμός 2012.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2011-2012.
Προτάσεις των μελών της Εταιρείας.