Νέα χρηματοδότηση της Ελλάδας με 28 δισ. ευρώ και ταυτόχρονη ακύρωση των κεφαλαίων του προηγούμενου προγράμματος που δεν έχουν ακόμα διατεθεί εισηγείται στα μέλη του ΔΝΤ η επικεφαλής του Ταμείου κυρία Κριστίν Λαγκάρντ.

Συγκεκριμένα, η κυρία Λαγκάρντ προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ το συνολικό ποσό της νέας χρηματοδότησης της χώρας μας να γίνει με τη μορφή Μακράς Αποπληρωμής (Extended Fund Facility) αλλά παράλληλα την ακύρωση του υφιστάμενου προγράμματος, του τριετούς Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος που εγκρίθηκε το Μάιο του 2010.

Στη βάση αυτή όσα κεφάλαια δεν έχουν ακόμα διατεθεί στην Ελλάδα από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα θα ακυρωθούν και δεν θα μεταφερθούν αυτόματα στη νέα συμφωνία.