Με συνολικό προυπολογισμό 804.878 ευρώ, εγκρίθηκε η ένταξη της ανάπλασης του οικισμού Χαιρεθιανών του Δήμου Κισάμου στο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Το έργο συγχρηματοδοτείτα από το Ευρωπαικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ όπως αναγράφεται στην απόφαση ένταξης του έργου, την οποία παρουσιάζει το Flashnews.gr, με το έργο αυτό θα γίνει γενική ανάπλαση του οικισμού Χαιρεθιανών στο Δήμο Κισάμου

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

• Επίστρωση με κυβόλιθους στα σοκάκια του οικισμού, διαμόρφωση καναλιού επιφανειακής απορροής όμβριων από ορθογωνισμένες λίθινες πλάκες και κατασκευή μικροκατασκευών (κράσπεδα, τοίχοι αντιστήριξης) στα σημεία που απαιτούνται.

• Γενική ανάπλαση των δύο κύριων πλατειών και του χώρου που βρίσκεται το κοινοτικό πατητήρι με νέες επιστρώσεις από συνδυασμό υλικών, φυτεύσεις, μικροκατασκευές (κράσπεδα, παρτέρια, σκίαστρα, χαμηλές εξέδρες), εξοπλισμός (καθιστικά, καλαθάκια καθαριότητας), μεταφορά θέσεων υφιστάμενων μνημείων

• Καθαρισμοί και τοπικά συμπλήρωση λίθινων ακανόνιστων πλακών στα καλντερίμια.

• Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του κεντρικού δρόμου από την είσοδο του οικισμού μέχρι τη διασταύρωση για Περβολάκια και δημιουργία των απαραίτητων τεχνικών έργων για την απορροή των όμβριων.

• Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού και ηλεκτροφωτισμός με φανοστάτες και επιτοίχια φωτιστικά στους χώρους επέμβασης.

Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση ένταξης του έργου