Σε 255.492.123,36 ευρώ ανέρχεται η αντικειμενική αξία των αναξιοποίητων ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού Εργασίας, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Το ποσό αυτό αποτελεί το 20% της συνολικής αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας τους. Την ίδια ώρα, και όπως επίσης προκύπτει από το έγγραφο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους αναγκών μισθώνουν 687 κτίρια, για τα οποία καταβάλλεται συνολικά το ποσό των 2.898.365,28 ευρώ μηνιαίως.

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρεται και στο θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και θυμίζει ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ΔΣ των Φορέων, μετά από συγκεκριμένη διαδικασία, αναθέτουν σε εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων τη μελέτη και πρόταση αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους για την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή τους.

Βάσει των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης εξετάζουν τις εναλλακτικές μεθόδους αξιοποίησης των ακινήτων αυτών (ιδιόχρηση μετά από ανακαίνιση, ανέγερση, εκμισθώσεις), με σκοπό τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση της αποδοτικότητας των εν λόγω ακινήτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για τη διενέργεια διαγωνισμών για την εκμετάλλευση ακινήτων.

Ο κ. Κουτρουμάνης έχει επίσης ενημερώσει με το έγγραφό του τη Βουλή ότι τα έσοδα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από μισθώματα την τελευταία διετία (το 2010 και το 2011), και με βάση τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι Φορείς, ανέρχονται στο ποσό των 37.555.367,34 ευρώ.

Ο υπουργός επισημαίνει πάντως ότι στα αναξιοποίητα ακίνητα περιλαμβάνονται και ακίνητα, η άμεση αξιοποίηση των οποίων δεν είναι δυνατή λόγω προβλημάτων τεχνικής ή νομικής φύσεως (π.χ. διατηρητέα, των οποίων οι εργασίες συντήρησης έχουν πολύ μεγάλο κόστος, ακίνητα για τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διεκδικήσεις κλπ).

Η εμπορική αξία των ακινήτων εκτιμάται κατά περίπτωση και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με παραπομπή του σχετικού φακέλου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, και συνεπώς δεν είναι καταγεγραμμένη στο σύνολό της.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ