Σε σημαντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας, κατά 7 βαθμίδες, σε B-, προχώρησε ο οίκος Fitch Ratings.

Η αναβάθμιση αυτή είναι μάλιστα μεγαλύτερη των προβλέψεων των αναλυτών, καθώς οι προσδοκίες των ειδημόνων μιλούσαν για αναβάθμιση κατά 5 βαθμίδες.

Το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι η Fitch προσδίδει τώρα στις προοπτικές της Ελλάδας σταθερό outlook, για πρώτη φορά μετά την είσοδο της χώρας ενώ παράλληλα αναβαθμίζει και τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε B από C, ενώ επιβεβαίωσε και στην ανώτατη βαθμίδα (ΑΑΑ) το Country Ceiling, δηλαδή τις μελλοντικές προοπτικές της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον η κατάταξη της χώρας στην κλίμακα της Fitch, με το ελληνικό αξιόχρεο να απέχει πλέον μόλις 5 βαθμίδες από την έξοδο των ομολόγων μας από την κατηγορία junk, τουτέστιν από τα χαρακτηρισμένα ως «μη επενδυτικά» ομόλογα, αλλά και 15 βαθμίδες από την ανώτατη δυνατή αξιολόγηση ΑΑΑ…

Το μέχρι σήμερα επίπεδο αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας ήταν σε καθεστώς περιορισμένης χρεοκοπίας (Restricted Default), ενώ οι αναλυτές περίμεναν – εξάλλου είχε ανακοινωθεί και από τους οίκους αξιολόγησης – πως η αναβάθμιση της χώρας θα έφτανε έως και τις 5 βαθμίδες. Ειδικότερα η Fitch είχε ανακοινώσει ήδη από τις 6 Ιουνίου πως με βάση τα κριτήριά του θα αναβάθμιζε την αξιολόγηση της χώρας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής των ομολόγων.

Συγκεκριμένα ο οίκος σημειώνει πως η ανταλλαγή και η συμμετοχή σε αυτήν των ομολογιούχων «έχουν βελτιώσει σημαντικά το προφίλ εξυπηρέτησης χρέους της Ελλάδας και έχουν μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης των δυσκολιών στην αποπληρωμή των νέων κρατικών τίτλων». Ως εκ τούτου εκτιμά πως «υπάρχει πλέον ένα περιθώριο ασφάλειας για την εξυπηρέτηση του χρέους για διάστημα 12 έως 24 μηνών, το οποίο και αντανακλάται στην αναβάθμιση σε σταθερό του outlook (προοπτικών) της χώρας.

Ανάλογες κινήσεις αναμένονται και από τους υπόλοιπους οίκους αξιολόγησης, Moody’s και S&P.