Μεγαλύτερο πλεόνασμα σε σχέση με πέρυσι εμφάνισε τον Ιανουάριο ο προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Αυξήθηκαν όμως και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 5,9 δισ. ευρώ από 5,8 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο για τα στοιχεία γενικής κυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 2012 ο προϋπολογισμός εμφάνισε πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ περίπου έναντι πλεονάσματος 1,7 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2011. Η στήριξη προήλθε από τα αυξημένα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων.

Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης το πλεόνασμα συρρικνώθηκε σε 638 εκατ. ευρώ φέτος έναντι πλεονάσματος 1,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2011.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 9,8 δισ. ευρώ έναντι 9,2 δισ. ευρώ για το 2011, ενώ οι δαπάνες του Ιανουάριου έφτασαν στα 7,4 δισ. ευρώ συγκριτικά με 6,9 δισ. ευρώ πέρυσι.

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να προκύπτει από τα ασφαλιστικά ταμεία (2,8 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 1,1 δισ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων). Αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων σε 1,4 δισ. ευρώ (από 1,3 δισ. ευρώ προηγουμένως), ενώ τα υπουργεία οφείλουν 658 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 182 εκατ. ευρώ είναι λεφτά του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που δεν έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους.

capital.gr