Μεγαλύτερο πλεόνασμα σε σχέση με πέρυσι εμφάνισε τον Ιανουάριο ο προϋπολογισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, τον Ιανουάριο του 2012 ο προϋπολογισμός εμφάνισε πλεόνασμα 2 δισ. Ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,7 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2011.

Η αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία, προήλθε από τα αυξημένα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 9,8 δισ. Ευρώ, έναντι 9,2 δισ. ευρώ το 2011, ενώ οι δαπάνες του Ιανουάριου έφτασαν στα 7,4 δισ. ευρώ συγκριτικά με 6,9 δισ. ευρώ πέρυσι.

Αύξηση παρουσίασαν όμως και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες ανήλθαν στα 5,9 δισ. ευρώ από 5,8 δισ. Ευρώ, που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011.

Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης το πλεόνασμα συρρικνώθηκε σε 638 εκατ. ευρώ φέτος, έναντι πλεονάσματος 1,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2011.

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να προκύπτει από τα ασφαλιστικά ταμεία (2,8 δισ. Ευρώ, από τα οποία τα 1,1 δισ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων).

Τέλος, οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων αυξήθηκαν σε 1,4 δισ. ευρώ (από 1,3 δισ. ευρώ προηγουμένως), ενώ τα υπουργεία οφείλουν 658 εκατ. Ευρώ, από τα οποία τα 182 εκατ. ευρώ είναι λεφτά του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους.