Στην πρόσληψη 18 ατόμων στον τομέα της καθαριότητας θα προχωρήσει στο προσεχές διάστημα ο Δήμος Ιεράπετρας.

Για το λόγο αυτό ο δήμαρχος έχοντας υπόψη:

Α. Την 52/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Β. Την με αριθ. Πρωτ.275/9-3-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει ότι:

Ο Δήμος Ιεράπετρας θα προσλάβει με σύμβαση δύο (2) μηνών:

Α . Δέκα οκτώ (18) εργάτες καθαριότητας ΥΕ και
Β. Τρεις Οδηγούς απορριμματοφόρου ΔΕ.

Καλεί όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στον Δήμο στις παραπάνω ειδικότητες και για δύο μήνες να κάνουν αίτηση στην υπηρεσία καθαριότητας οδός Αναγνωστάκη 18 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Πέμπτη 15-3-2012 έως Δευτέρα 19-3-2012 .

Για αιτήσεις, δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2842-0-90004 και 90006 στους κυρίους Κουδουμά Νικόλαο και Πρωτογεράκη Κωνσταντίνο.