Η λέξη «cloud» ή κατά το ελληνικότερο «σύννεφο» ολοένα και περισσότερο εμφανίζεται στα τεχνολογικά δρώμενα. Ως «σύννεφο» περιγράφεται ένα σύνολο μεγάλου αριθμού υπολογιστών, πολύ δυνατότερων σε σύγκριση με τους κοινούς που έχουμε στο σπίτι / γραφείο μας, όπου η αθροιστική τους «ιπποδύναμη» (τεράστιος αποθηκευτικός χώρος, επεξεργασία εφαρμογών) διατίθεται μέσω Διαδικτύου στον απλό και μέσο υπολογιστή ενός οποιουδήποτε χρήστη.

Πόσοι είναι στον αριθμό, πώς ονομάζονται και πού βρίσκονται το σύνολο των υπολογιστών της εκάστοτε εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες cloud, είναι περιττά στοιχεία για τον τελικό χρήστη, εξ ου και η απλοϊκή ονομασία «σύννεφο» ή ενίοτε ως «cloud computing». Αρκετό λογισμικό αλλά και νέες τεχνολογίες, που έδωσαν ζωή σε νέες και πρωτότυπες υπηρεσίες, έγιναν πραγματικότητα χάρη στο «σύννεφο» - παράλληλα η τάση για ενσωμάτωση, όπως και περαιτέρω υιοθέτηση αυτών των νέων υπηρεσιών, αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, κάτι το οποίο συνεπάγεται αύξηση εργασιακής απασχόλησης.Η εταιρεία Microsoft ανακοίνωσε τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία IDC, σύμφωνα με την οποία το cloud computing θα δημιουργήσει σχεδόν 14 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως μέχρι το 2015. Η ίδια έρευνα προβλέπει ότι τα έσοδα από την καινοτομία στο cloud μπορούν να φτάσουν το 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως μέχρι το 2015, που σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα του cloud θα οδηγήσει σε σημαντικές οργανωτικές επανεπενδύσεις και αύξηση των θέσεων εργασίας.«Για τους περισσότερους οργανισμούς, η επένδυση στο cloud computing θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, δεδομένης της δυνατότητάς του να ενισχύει την καινοτομία και την ευελιξία σε επίπεδο IT, να μειώνει τις κεφαλαιακές δαπάνες και να βοηθάει στην παραγωγή εσόδων πολλαπλάσιων των αντίστοιχων δαπανών» ανέφερε ο John F. Gantz, chief research officer και senior vice president της IDC. «Μια συχνή παρεξήγηση είναι ότι το cloud computing εξαλείφει θέσεις εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας – και πολλές μάλιστα. Και η δημιουργία θέσεων εργασίας θα συμβαίνει σε όλες τις ηπείρους και τους οργανισμούς κάθε μεγέθους, καθώς οι αναπτυσσόμενες αγορές, οι μικρές πόλεις και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν την ίδια πρόσβαση στα οφέλη του cloud, όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι αναπτυγμένες χώρες» πρόσθεσε.Η μελέτη επίσης υποδεικνύει ότι συγκεκριμένοι κλάδοι θα έχουν αύξηση των θέσεων εργασίας σε διαφορετικό βαθμό και ότι οι επενδύσεις στο public cloud (δημόσιας χρήσης) θα προκαλέσουν γρηγορότερη ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε σχέση με επενδύσεις στο private cloud (ιδιωτικής χρήσης). Η έρευνα σημειώνει επίσης ότι οι κατά τόπους κυβερνήσεις μπορούν να επηρεάσουν τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί το cloud σε κάθε χώρα.Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σημαντικά οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει συγκεκριμένα η ελληνική οικονομία από την υιοθέτηση του cloud computing έχουν πρόσφατα αναδειχθεί και από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΟΒΕ για την επίδραση των εφαρμογών της τεχνολογίας αυτής στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, η οποία προσφάτως παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της Microsoft Ελλάς, εάν η Ελλάδα καταφέρει να πετύχει τη μετάβαση στο cloud computing σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ οι ανταγωνιστές της ακολουθήσουν 10ετή μετάβαση, τότε το συνολικό όφελος για την ελληνική οικονομία μπορεί να φτάσει τα 21 δις ευρώ, συμβάλλοντας επιπρόσθετα στη δημιουργία 38.000 θέσεων εργασίας.Η Microsoft παρέχει μια σειρά λύσεων που συμβάλλουν στη δυναμική ανάπτυξη του cloud. Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις public και private cloud σε καταναλωτές και οργανισμούς κάθε μεγέθους, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να αποκομίσουν τα οφέλη του cloud computing - από τη σύνδεση και τον διαμοιρασμό αρχείων για τους καταναλωτές μέχρι τη μείωση κόστους και την υλοποίηση νέων τεχνικών ή στρατηγικών δυνατοτήτων για οργανισμούς.