Το 'DYSLEXIA CENTERS - PAVLIDIS METHOD', της Ιεράπετρας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Μαθησιακών Δυσκολιών, Δυσλεξίας, Διάσπασης Προσοχής, Asperger, Προβλημάτων Λόγου & Ομιλίας, μέχρι τις 12-4-2012.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

«Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με ανθρωπιά και γνώση από παιδιά Προσχολικής ηλικίας μέχρι και ενήλικες. Απόδειξη της Διεθνούς Καταξίωσης των Υπηρεσιών μας, αποτελεί το γεγονός ότι για το μοναδικό διεθνώς αντικειμενικό - βιολογικό PAVLIDIS TEST μας επιλέγουν και προσέρχονται στα Κέντρα μας οικογένειες πολύ υψηλού μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου και από τις 5 ηπείρους, από 27 χώρες, ακόμη και από τις πλέον προηγμένες, όπως ΗΠΑ, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, κλπ.

Είναι γνωστό ότι η 'ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ' είναι διεθνώς η πλέον Αποτελεσματική, αφού στην ορθογραφία είναι 6,9 φορές πιο αποτελεσματική και στον τονισμό 8 φορές από την αντίστοιχη πρόοδο που επιτυγχάνεται με τις μεθόδους που εφαρμόζονται στα σχολεία μας, όπως αποδεικνύεται από τις εκτεταμένες έρευνες γνωστών Αγγλικών Πανεπιστημίων (βλέπε την ιστοσελίδα μας www.dyslexiacenters.gr).

Είναι αξιοσημείωτο ότι από 1-1-2012 όλα τα ενοποιημένα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΟΠΥΥ) χρηματοδοτούν σημαντικά την αντιμετώπιση της Δυσλεξίας, των Μαθησιακών Δυσκολιών, της Διάσπασης της Προσοχής (ΔΕΠΥ), της Νοητικής Υστέρησης και του Συνδρόμου Asperger-Αυτισμού, χωρίς καμία δική σας οικονομική επιβάρυνση.

Επίσης, τα Κέντρα μας συμμετέχουν στη 'ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ', γι' αυτό έχουμε μειώσει σημαντικά το κόστος της Πρόγνωσης, Διάγνωσης και της Αντιμετώπισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το Κέντρο μας ή να μας τηλεφωνήσετε και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.dyslexiacenters.gr.»