Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα επισκεφθεί σήμερα Παρασκευή 16 Μαρτίου και ώρα 9.00π.μ., τον Γενικό Δ/ντη του ΟΑΔΥΚ κ. Μπατζέλη , μαζί με υπηρεσιακού παράγοντες για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

• Φράγμα Βαλσαμιώτη
• Θέμα επικαιροποίησης Μελέτης Φράγματος Σεμπρωνιώτη
• Θέματα διαχείρισης υδάτινου δυναμικού
• Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ Δήμου και ΟΑΔΥΚ
• Και για άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος