Αυξημένες, κατά 12,50% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 13% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011, είναι οι εισπράξεις του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του Φεβρουαρίου 2012.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα εισέπραξε κατά τον μήνα Φεβρουάριο 1.058.000.000 ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο οι εισπράξεις ανήλθαν σε 940.233.634,17 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος, η συγκράτηση των εσόδων, παρά την αύξηση της ανεργίας και της μείωσης του επιπέδου των αποδοχών, οφείλεται στην ένταξη των επιχειρήσεων στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις διακανονισμού παλαιών οφειλών.

Με ανακοίνωσή της η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, «καλεί όλες τις επιχειρήσεις που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές να απευθυνθούν στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος προκειμένου να υπαχθούν στις ισχύουσες ευνοϊκές ρυθμίσεις των παλαιών οφειλών».

Προειδοποιεί δε, ότι «οι έλεγχοι και η εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων θα ενταθούν, προκειμένου να κατοχυρωθεί η δυνατότητα του Ιδρύματος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για την καταβολή των συντάξεων και των άλλων παροχών προς τους ασφαλισμένους».

Οι οφειλέτες του ΙΚΑ, έχουν έως τις 31/12/2012, τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου υπαχθούν στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού και να αποφύγουν την επιβολή αναγκαστικών μέτρων.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτούνται η υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ, η κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010, η εφάπαξ καταβολή του 1,25% των εισφορών και η καταβολή, ανελλιπώς, των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σε 36 ή 48 μηνιαίες δόσεις ανάλογα με το ύψος των οφειλών.

 

in.gr