Λήγει σήμερα Παρασκευή, 16 Μαρτίου η προθεσμία για την καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων προκειμένου να μπορέσει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να δημιουργήσει ένα ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων έτσι ώστε να εξαλείφουν τα φαινόμενα καταβολής χρημάτων σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται.

Να σημειωθεί ότι η απογραφή πραγματοποιείται μόνο μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).