Νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση άρθρου της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Με την συγκεκριμένη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρέχεται ρητά η δυνατότητα στα κράτη μέλη, να θεσπίσουν μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση κρίσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.