Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάχθηκε το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Γαλιάς στη θέση Φαράγγι».

Μετά την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων και με δεδομένο πως η Τεχνική Μελέτη του έργου είναι έτοιμη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, το έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 32.460 €, ενώ περιλαμβάνει περίφραξη, τοποθέτηση θύρας, σήμανση, δενδροφυτεύσεις καθώς και φυτεύσεις λοιπών φυτών.

Υπενθυμίζεται πως ο ΧΑΔΑ σταμάτησε να λειτουργεί το 2003, ωστόσο επί σειρά ετών αποτέλεσε χώρο αυθαίρετης απόθεσης απορριμμάτων. Οι υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού παρ’ όλα αυτά, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για καθαρισμούς του χώρου, μέχρι την αποκατάσταση του.

Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ενεργοποίησης του Δήμου για την βελτίωση του Πολιτισμού Καθημερινότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και του φυσικού πλούτου που διαθέτει ο Δήμος.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι, μετά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, να προχωρήσουν οι διαδικασίες, στο βαθμό του εφικτού, για τη σταδιακή αξιοποίηση του χώρου και τελική απόδοση του στους πολίτες για αναψυχή.