Επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώνει αύριο, Σάββατο 17/3/2012, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 8.30 έως τις 15.30 ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών Χανίων (ΚΕ.Δ.Δ.Υ), με θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού – θυματοποίηση ανάμεσα στους μαθητές».

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου δύο μέλη από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου ( Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), εταιρεία, που περιλαμβάνεται στις Δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας, καθώς και του διαδικτυακού εκφοβισμού στα σχολεία, οι κ. κ. Θεολόγος Χατζηπέμου και Χαρίσιο Ασημόπουλος, θα επιμορφώσουν τα μέλη του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ Χανίων, καθώς και οκτώ στελέχη από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Χανίων.

Σημειώνεται ότι η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ Χανίων αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, Λογοθεραπευτή, Παιδοψυχίατρο), ενώ στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου και του Δήμου Χανίων σε θέματα πρόληψης εκφοβισμού και βίας, ώστε τα οφέλη, που θα προκύψουν για τον μαθητικό πληθυσμό, να είναι μακροπρόθεσμα.